INSIDE-OUT

 

GSD Optional Course

Digital Design and Making 2016

 

Team

Shiqing Liu, Dandi Zhang